Der har været afholdt generalforsamling i FC Sydvest 05 Tønder

Der har været afholdt generalforsamling i FC Sydvest 05 Tønder

okt. 9, 2021


FC Sydvest 05 Tønder afholdte ordinær generalforsamling onsdag den 6. oktober 2021 kl. 19.00 i Ballum Multihus

Der var fremmødte ca. 20 personer.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Stefan Østerby blev valgt
 2. Bestyrelsens beretning
  Formand, Thorsten fremlagde på bestyrelses vegne beretningen for sæsonen 2020/2021Der var en special stor tak til Thorkild Andersen, der har efter mange års frivilligt arbejde i mange forskellige roller i FC Sydvest 05 Tønder, er stoppet i sommerferien. Thorkild var desværre ikke til stede.
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og fremlægger budget for det kommende år
  Kasserer, Klaus Jakobsen fremlagte foreningens regnskab for 2020/2021, der udviste et overskud Kr. 27.898 mod budgetteret Kr. 44.500. Der budgetteres med et overskud på Kr. 57.000 for sæsonen 2021/2022.
 4. Behandling af forslag
  a. fra bestyrelsen
  b. indkomne forslagDer var ingen indkomne forslag
 5. Valg af formand (for et år ad gangen)
  Thorsten Simonsen blev genvalgt som formand
 6. Valg af den øvrige bestyrelse og suppleanter
  Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Anders K. Jessen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Suppleant Mads Hahnemann er indtrådt
  Brian Gerlach ønskede at udtræde af bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Kasper Sørensen
  Vera Warncke blev genvalg
  Klaus Jakobsen blev genvalgt
  Allan Tornøe Andersen blev genvalgtValg af suppleanter:
  Per Berg Lassen blev genvalgt
  Hans Pilegaard blev nyvalgt suppleantFormand, Thorsten Simonsen takkede Anders K. Jessen, der desværre ikke var til stede og Brian Gerlach for deres arbejde i bestyrelsen for FC Sydvest 05 Tønder.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleantAnders Lund blev genvalgt
  Allan Mattesen Jacobsen blev genvalgt
 8. EventueltDer var enkelte spørgsmål under eventuelt, som blev debatteret.

Afslutningsvis var der kaffe og boller.

Share