FC Sydvest 05 Tønder afholdt generalforsamling

FC Sydvest 05 Tønder afholdt generalforsamling

nov. 10, 2023


FC Sydvest 05 Tønder afholdt generalforsamling onsdag den 23. oktober 2023 i Klosterhallen.

 

Der var mødt 15 personer. Her følger de vigtigste ting:

Mikkel Clausen blev valgt til dirigent, hvorefter fm. Hans Pilegaard fremlagde bestyrelsens beretning for 2022/23. Beretningen blev taget til efterretning. Regnskabet blev fremlagt af Keen Simonsen. Regnskabet for 2022/23 viste et overskud på kr. 60.866,00. Regnskabet blev taget til efterretning.

Budgettet 2023/24 blev fremlagt og taget til efterretning. Vi budgetterer med et mindre underskud.

 

Herefter foretoges følgende valg:

Hans Pilegaard valgtes til formand for en 1-årig periode. Valg af den øvrige bestyrelse og suppleanter: På valg var Allan Tornøe Andersen, Klaus Jakobsen og Vera Warncke. Ingen af de 3 ønskede genvalg. Herefter valgtes Kim Hvass, og da der ikke var flere som ønskede at stille op, fik bestyrelsen af generalforsamlingen accept af og tilladelse til at supplere op, således at bestyrelsen igen kan blive fuldtallig.

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende:

  • Formand Hans Pilegaard – valgt direkte på generalforsamlingen.
  • Næstformand: Keen Simonsen
  • Kasserer: Lars Abild
  • Sekretær: Hans Pilegaard
  • Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Thorkild Andersen og Kim Hvass.

 

Herefter valgtes Anders Lund som revisor og Allan Mattesen Jacobsen som revisorsuppleant.

 

Under eventuelt takkede Hans Pilegaard de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer.

Share