Flytning af generalforsamling

Flytning af generalforsamling

jan. 9, 2021


På grund af nyligt indførte, strengene Corona-restriktioner flyttes generalforsamlingen til torsdag den 28. januar 2021 kl. 19.00. Generalforsamlingen vil komme til at foregå via onlinekommunikationsplatformen Teams. Det betyder, at ønsker man at deltage i generalforsamlingen, skal der ske en tilmelding til anders.jessen@fcsydvest.dk senest torsdag 21. januar 2021 kl. 19.00.
Som deltager vil man derefter nogle dage før generalforsamlingen modtage et link, der giver adgang til generalforsamlingen.”

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og fremlægger budget for det kommende år
 4. Behandling af forslag
  a. fra bestyrelsen
  b. indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Forslag skal være formand, Thorsten Simonsen thorsten.simonsen@fcsydvest.dk i hænde senest 8 dage før.

Share