Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

sep. 17, 2021


FC Sydvest 05 Tønder afholder ordinær generalforsamling onsdag den 6. oktober 2021 kl. 19.00 i Ballum Multihus

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og fremlægger budget for det kommende år
 4. Behandling af forslag
  a. fra bestyrelsen
  b. indkomne forslag
 5. Valg af formand (for et år ad gangen)
 6. Valg af den øvrige bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Forslag skal være formand, Thorsten Simonsen thorsten.simonsen@fcsydvest.dk i hænde senest 8 dage før.

 

Share