Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

dec. 17, 2020


FC Sydvest 05 Tønder afholder ordinær generalforsamling onsdag den 13. januar 2021 kl. 19.00 i Tønder Sports- og Fritidscenter

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og fremlægger budget for det kommende år
 4. Behandling af forslag
  a. fra bestyrelsen
  b. indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Forslag skal være formand, Thorsten Simonsen thorsten.simonsen@fcsydvest.dk i hænde senest 8 dage før.

 

Share