Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

okt. 13, 2023


FC Sydvest 05 Tønder afholder ordinær generalforsamling onsdag den 25. oktober 2023 kl. 19.00 i Klosterhallen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og fremlægger budget for det kommende år
 4. Behandling af forslag:
  a) Fra bestyrelsen – Bestyrelsen foreslår at punkt 5 udgår og der i stedet vælges 4 personer, som herefter konstituerer sig selv. Personen der efterfølgende konstitueres som formand, vælges dermed for 1 år.
  b) Indkomne forslag
 5. Valg af formand. På valg er Hans Pilegaard
 6. Valg af den øvrige bestyrelse, og suppleanter.
  På valg er:
  Vera Warncke (modtager ikke genvalg)
  Klaus Jakobsen (modtager ikke genvalg)
  Allan T. Andersen (modtager ikke genvalg)
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Forslag skal være formand, Hans Pilegaard hpi@fcsydvest.dk i hænde senest 8 dage før.

På bestyrelsens vegne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share