Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

okt. 11, 2018


FC Sydvest 05 Tønder afholder ordinær generalforsamling onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19.00 i Bredebro Idrætscenter

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for 2018
  3. Kasseren aflægger det reviderede regnskab og fremlægger budget for det kommende år
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Anders Lund

Share