Tønder SF-Fodbold og FC Sydvest 05 Tønder i et fælles fodbold- samarbejde

Tønder SF-Fodbold og FC Sydvest 05 Tønder i et fælles fodbold- samarbejde

feb. 8, 2021


”Fodbold i fællesskab”

Fremtidens udfordringer kan ikke løses med løsninger fra fortiden. Færre unge, fraflytning fra land til by, færre indbyggere og et foreningsliv i ombrud gør, at der må tænkes nyt. Derfor må og skal der tænkes i nye baner i den sydvestlige del af Danmark. Status quo er ikke en mulighed for at bevare og udvikle. Status quo er ensbetydende med afvikling. Den, der ikke udvikler, afvikler. Så kort kan det siges.
Derfor indgår TSF fodbold og Sydvest et tæt samarbejde for at styrke, fastholde og fremtidssikre fodbolden på et rimeligt højt niveau i Tønder Kommune samt yderligere fremme udviklingen af det gode samarbejde moderklubberne og FC Sydvest 05 Tønder imellem er Tønder SF-fodbold og FC Sydvest 05 Tønder gennem resultatorienterede og konstruktive drøftelser i fællesskab nået frem til, at det blandt andet kan ske ved, at Tønder SF-Fodbold overdrager klubbens S3- og U19-hold til FC Sydvest 05 Tønder, og dette sker fra 1. marts 2021. Vi vil sikre at bredde og elite går hånd-i-hånd ud fra mantraet; plads til alle.
Tønder SF-Fodbold råder over det højest rangerende seriehold blandt de fire moderklubber, Ballum IF, Bredebro IF, Løgum IF og Tønder SF-Fodbold, og derfor er det helt naturligt, at det netop er dette højest rangerende seriehold FC Sydvest 05 Tønder overtager. At U19-holdet også overdrages FC Sydvest 05 Tønder sker med henblik på at fremme og lette disse talentfulde spilleres overgang til seniorfodbold, idet det vil blive forsøgt, så vidt det er fysisk muligt at placere træningen samme sted og på samme tidspunkt for alle tre hold; 2. divisions-, S3- og U19-holdet. Dette skal i længden være med til at skabe sammenhæng, synergi og et bedre kendskab holdene, spillerne og trænerne imellem. Det skal være fornuft og ”en rød tråd” i det, vi gør.
Målet for FC Sydvest 05 Tønder er at fastholde de nuværende spillere samt bringe de to hold så højt op i serierækkerne og U19-rækkerne som overhovedet muligt, og derfor håber og ser FCS frem til, at de nuværende plus interesserede og ambitiøse spillere fra omegnen møder op, når træningen begynder. Alle skal være hjerteligt velkomne, også selv om man ikke ligefrem har ambitioner om at spille 2. division, men mere er indstillet på og kun har tid til at træne to gange ugentligt med henblik på at spille seriefodbold. Vi glæder os til at se dig!
I forhold til divisionsfodbold, er vi i FC Sydvest 05 Tønder et meget udsat område, hvor den globale fodbolddarwinisme, påvirker alle afkroge af Danmark. For hver ny årgang af seniorspillere, der udklækkes lokalt, er der et kæmpe dræn af unge spillere, der flytter fra egnen til de større byer. Hertil kommer, at der fremadrettet indføres en ny divisionsstruktur, hvilket medfører, at der bliver færre hold. Konkurrenceintensiteten er steget betydeligt de seneste år på alle parametre, og det bliver ikke lettere fremadrettet. Tværtimod! Denne dominoeffekt påvirker ligeledes alle divisionsklubbernes økonomi, hvorfor det i dag er blevet betydeligt dyrere at drive et divisionshold.
FC Sydvest 05 Tønder har indgået en træneraftale med 2. divisionsspilleren Kasper Sørensen. Han skal i første omgang her i foråret 2021 tage sig af de to nye FC Sydvest 05 Tønder-hold. Det er vi i FCS-bestyrelsen rigtigt glade for. Vi er nemlig sikre på, at her vil alle spillerne til træning og kamp møde en kompetent, velforberedt og dygtig træner. Grunden til, at Kasper Sørensen kan overtage træningen af de to hold, er den, at Kasper desværre er skadet og pt. har måttet opgive at spille for FCS’s 2. divisionshold. Derfor er vi også ekstra glade for, at Kasper ikke lægger støvlerne på hylden,
men stiller sin store fodboldviden og -erfaring gennem mange aktive fodbold år til rådighed for FC Sydvest 05 Tønder.

Share