Indkaldelse til ordinær generalforsaming

Indkaldelse til ordinær generalforsaming

sep. 9, 2019


FC Sydvest 05 Tønder afholder ordinær generalforsamling mandag den 30. september 2019 kl. 19.00 i Klosterhallen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og fremlægger budget for det kommende år
 4. Behandling af forslag
  a. fra bestyrelsen
  b. indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Forslag skal være formand, Thorsten Simonsen thorsten.simonsen@fcsydvest.dk i hænde senest 8 dage før.

 

Share