”Det sker ikke så ofte i dansk fodbold………..”

Historien om FC Sydvest 05 Tønder – kort fortalt.

FC Sydvest 05 Tønder(forkortet FCS) er en dansk fodboldklub og hjemmehørende i Tønder Kommune. Klubben er et overbygningssamarbejde etableret i det sydvestlige Sønderjylland med sportslig virkning fra og med 2005-sæsonen mellem fire moderklubber; Løgum IF-Fodbold, Bredebro IF, Ballum IF og Tønder SF-Fodbold. Klubbens tilhørsforhold er fordelt mellem de vestsønderjyske nabobyer Ballum, Bredebro, Løgumkloster og Tønder og omfatter januar 2020 ét herreseniorhold. Seniormandskabet holder til i Tønder, Bredebro og Løgumkloster og afvikler hovedparten af alle dets hjemmebanekampe på BankParken i Tønder, der har en samlet stadionkapacitet på 4.291 tilskuere, hvoraf 617 er siddepladser. Alle sidde- og ståpladser er overdækkede.

Seniorholdet spillede ved klubbens etablering i 2005 i serie 2, hvorfra det rykkede op samme år. Efter fire sæsoner i serie 1 rykkede holdet op i Jyllandsserien og efter to sæsoner her videre til Danmarksserien. To sæsoner senere, i sommeren 2012, blev det endnu engang til oprykning, så FC Sydvest Tønder siden efteråret 2012 og indtil sommeren 2020 spillet i 2. division Vest, hvilket er den tredjebedste danske fodboldrække; dog med et enkelt år Danmarksserien i sæsonen 2015/16. I sommeren 2020 rykkede FCS ned i Danmarksserien fra 2. divisionens nedrykningsspil – altså direkte to rækker ned som følge af ændringer af turneringsstruktur. Der etableres en ny række mellem 2. division og Danmarksserien – 3. division.

Det sydvestsønderjyske fodboldsamarbejde er medlem af lokalforbundet Jydsk Boldspil Union (JBU) og derigennem det nationale fodboldforbund Dansk Boldspil Union (DBU). Moderklubbernes øvrige senior- og ungdomshold er fortsat organiseret under de enkelte moderklubber og optræder i  lavere rangerende turneringer organiseret af JBU.

 

De første sonderinger

I sommeren 2003 påbegyndtes arbejdet med at samle de bedste fodboldspillere i det sydvestligste hjørne af Sønderjylland på et hold. Syv fodboldklubber og lokalrivaler, Ballum Idrætsforening (fodboldafdelingen, stiftet i 1940), Bredebro Idrætsforening (stiftet i 1920), Bylderup-Burkal Idrætsforening (fodboldafdelingen, stiftet i 1966), Højer Idrætsforening (fodboldafdelingen), Løgum Idrætsforening (fodboldafdelingen), Skærbæk Boldklub (stiftet 1910, siden 3. marts 1994 som en selvstændig afdeling under Skærbæk Idrætsforening) og Tønder Sportsforening Fodbold (stiftet 17. maj 1920 – siden 2003 som en selvstændigt fungerende enhed) indkaldtes til det første møde i starten af august 2003 i Bredebro.

Dagsordenen på mødet mellem naboklubbernes repræsentanter, Jørgen Kristensen (Ballum IF), Lars Bach Sørensen (Skærbæk BK), Flemming Søndergaard (Skærbæk BK), Ove Danielsen (Højer IF), Keld Hansen (Løgum IF), Jørgen Juul Pedersen (Bylderup-Burkal IF), Gunnar Jordt (Tønder SF) og Flemming Jordt (Bredebro IF) var i første omgang at drøfte klubbernes manglende resultater på fodboldbanen, spillernes ønske om at spille på et højere niveau og en eventuel interesse i at samle egnens fodboldklubber med både sportslig og social succes for øje. Allerede efter det første møde var Bylderup-Burkal IF ikke interesseret i et samarbejde, hvorimod de øvrige seks klubber fortsatte udarbejdelsen af en overbygningsaftale, hvor hver klub afgav sine bedste seniorspillere til et nyt fælles elitehold, der skulle repræsentere moderklubberne.

Efter en målrettet arbejdsindsats i løbet af efteråret 2003 blev en fælles skabelon og planerne for et fremtidigt overbygningsfællesskab imellem foreningerne præsenteret for moderklubbernes øvrige bestyrelsesmedlemmer på et møde i Løgumkloster januar 2004. Mødet talte godt 30 deltagere, som efter endt debat enedes om at benytte en måneds tid på at vurdere ønsket om fortsat involvering i processen samt at overveje muligheden for at inddrage ynglingespillere og dermed en ungdomsafdeling i planerne, der dog indtil nu udelukkende havde inkluderet seniorerne. Efter at have taget både bestyrelse og seniorspillere med på råd besluttede Skærbæk Boldklub og Højer Idrætsforening at afstå fra yderligere deltagelse, hvilket klubbernes repræsentanter informerede de øvrige klubber om ved næste indkaldte møde i samarbejdsudvalget i marts 2004.

De tilbageværende fire sydvestjyske fodboldklubber, Ballum IF, Bredebro IF, Løgum IF samt Tønder SF-Fodbold var dog enige om at fortsætte processen hen imod et fælles holdfællesskab. Forventningen om, at der ville ligge en større arbejdsmængde forude, foranledigede de fire klubrepræsentanter til at inddrage yderligere fire personer, således at det frivillige samarbejdsudvalg bestod af et otte mand stort repræsentantskab med to udvalgte medlemmer fra hver af moderklubbernes egne bestyrelser. Løgum IF’s repræsentant besluttede at stoppe grundet manglende tid, hvorefter det nye samarbejdsudvalg udgjordes af Jørgen Kristensen og Orla Simonsen fra Ballum IF, Ejvin Toft Nielsen og Flemming Jordt fra Bredebro IF, Morten Gram og Morten Classen fra Løgum IF samt Gunnar Jordt og Torsten Vestergaard fra Tønder SF.

 

Ambitionerne

Planerne om en fodboldsammenslutning mellem de fire naboklubber offentliggjortes på et pressemøde af de fire initiativtageres daværende klubledelse i slutningen af maj måned 2004 under betegnelsen “FC Sydvest 05“. Det nye fodboldsamarbejde på den sønderjyske vesteregn skulle have sportslig virkning fra 2005-sæsonen og til at starte med omfatte et fælles førstehold på seniorplan samt en fælles ynglingeafdeling. Overbygningssamarbejdets navngivning skete som følge af en navnekonkurrence. De sekundære seniorhold ville fortsat blive bevaret under de enkelte moderklubber, mens Tønder SF-Fodbolds daværende ynglingehold skulle indlemmes i FC Sydvest 05, hvor man med flere ungdomsspillere til rådighed samtidig åbnede muligheden for at stille med flere ynglingehold. Den overordnede målsætning for overbygningsklubbens seniorhold proklameredes til at være oprykning i overbygningens anden sæson og senere sigte mod oprykning i 2007-sæsonen til Jyllandsserien. På længere sigt skulle det nye samarbejdsprojekt sikre sig deltagelse på minimum Danmarkserieniveau og opnå status som det næsthøjst rangerende fodboldhold i Sønderjylland. For det bedste ynglingehold lød ambitionerne, at man på kort sigt skulle spille med i mesterrækken og på længere sigt i ynglingedivisionen.

Det fælles samarbejdsudvalg, hvilket blev valgt frem for en egentlig bestyrelse, kom til at bestå af ni mand, hvor der tilstræbtes, at der var to repræsentanter til stede for hver moderklub. Konstruktionen betød, at man snakkede sig frem til beslutninger og indgik kompromisser frem for at foretage afstemninger. I samarbejdsudvalget valgtes en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Flemming Jordt, som i tiden op til den officielle start fungerede som talsmand, blev siden den første formand for den nye elitesamarbejdsklub.

Den tidligere professionelle fodboldspiller og anfører for Superligaklubben Esbjerg FB Jørgen Kristensen blev ved det indledende pressemøde i maj 2004 præsenteret som en af de kommende spillerprofiler på det nye overbygningshold samt som holdets første anfører og trådte ydermere ind i samarbejdsudvalget på vegne af moderklubben Ballum IF. I samarbejdsudvalget valgtes Jørgen Kristensen som næstformand.

Samtidig blev Otto Christensen, bosat i Bredebro, præsenteret som det nye fælles 1. seniorholds første cheftræner. Til det fælles ynglingehold, som i 2005-sæsonen skulle spille i Mesterrækken, ansattes Carsten Jørgensen og Torben Baun som cheftrænere.

Som følge af det positive udfald ved afholdelsen af ekstraordinære generalforsamlinger besluttede alle moderklubber at støtte op om Tønder SF’s serie 3-mandskab i den sidste halvdel af 2004-sæsonen og tilskyndede deres bedste spillere til at forstærke Tønder SF’s hold, hvilket muliggjorde en indhentning af puljens førerhold samt den senere deltagelse i oprykningskampene til Serie 2. Ved sommerpausen var Tønder SF syv point fra den ene af oprykningspladserne og ti points fra førstepladsen i rækken, dog indhentedes førerholdene, og førstepladsen i puljen og dermed oprykningen til Serie 2 sikredes med 11–2 sejren over allerede nedrykningsdømte Broager UIF/Boldklubben Frem Egernsund i oktober 2004 på Løgumkloster Stadion Dette var Tønder SF’s anden oprykning i træk siden nedrykningen til Serie 4 i 2002-sæsonen. Samarbejdets 1. seniormandskab startede således under Tønder SF-fanerne sin debutsæson i 2005-sæsonen med en oprykning til Serie 2.

Daværende formand i Tønder SF, Gunnar Jordt, udtalte senere i juni 2009 til JydskeVestkysten, at en af de meget positive ting ved overbygningssamarbejdet omkring FC Sydvest 05-projektet havde været frigivelsen af ressourcer, således at man i moderklubberne ikke længere selv havde ansvaret for de bedste seniorer. I stedet kunne man nu koncentrere sig om få en ungdomsafdeling op at stå.

Under navnet FC Sydvest 05

Overbygningsklubbens første officielle turneringskamp var en Serie 2-kamp, der blev spillet mod de sønderjyske lokalrivaler og oprykkere fra Skodborg Idrætsforening. Kampen blev spillet den 2. april 2005 kl. 16:00 på Løgumkloster Stadion i overværelsen af over 300 tilskuere og blev vundet med slutcifrene 4–3 (efter 3–1 ved pausen).

Fem points i fem kampe blev indledningen på 2006-sæsonen, og med alle forårssæsonens kampe afviklet, lå holdet placeret i tabellens nederste halvdel, men over nedrykningsstregen. Hvor målsætningen i holdfællesskabets debutsæson lød på oprykning til Serie 1, var ledelsens målsætning i 2006-sæsonen en forbliven og stabilisering i fodboldens Serie 1, hvilket også lykkedes. Sæsonen endte med en slutplacering over midten i tabellen, 9 point fra en oprykningsplads og 11 point fra nedrykningsplads, da holdet blot havde afgivet fem points i hele efterårssæsonen.

På et pressemøde op til hjemmekampen på Tønder Stadion mod Fredericia FF den 10. september 2006 blev den dengang 40-årige Kim Munch præsenteret som ny cheftræner for det vestsønderjyske holdfællesskabs bedste mandskab. Formanden for FC Sydvest 05, Flemming Jordt, begrundede valget med, at “man ville have en træner udefra, som ikke kendte spillerne på forhånd, og som havde de rigtige kvalifikationer”.

2007-turneringen startede med fem kampe uden nederlag, hvorefter man oplevede store udsving i resultaterne, men alligevel formåede holdet at slutte sæsonen med en samlet femteplads i Serie 1 efter næsten lige mange sejre og nederlag.

Ledelsen lagde sig fast på en målsætning for 2008/2009-sæsonen, der lød på oprykning. Sæsonens første 11 Serie 1-kampe resulterede i syv sejre, to uafgjorte kampe og to nederlag, hvilket betød at holdfællesskabet overvintrede på en 2. plads fem point efter førstepladsen, hvor lokalrivalerne fra Aabenraa Boldklub befandt sig. Turneringsresultaterne i den resterende del af sæsonen sikrede FC Sydvest 05 oprykning til den bedste jyske lokalrække, Jyllandsserien, med en samlet andenplads, efter Aabenraa Boldklub. Oprykkerne fra FC Sydvest 05 indledte deres første sæson i Jyllandsserien med en premierekamp på hjemmebanen i Tønder den 16. august 2009 mod Horsens FC. Til trods for et nederlag til Aabenraa Boldklub i sæsonens sidste turneringskamp i Jyllandsserien, kvalificerede klubben sig til seriens oprykningsspil til Danmarksserien i foråret 2010, da andre puljekampe i den sidste spillerunde artede sig til sønderjydernes fordel.

Inden turneringens start i 2010 proklamerede cheftræner Kim Munch offentligt, at målsætningen for den kommende halvsæson var at sikre sig oprykning til den fjerdebedste danske fodboldrække, Danmarksserien, ved at sikre sig 1. eller 2. pladsen i Jyllandsseriens oprykningspulje 2. Imidlertidigt stod Kim Munchs mandskab efter syv spillede kampe blot noteret for seks point, og man så derfor bort fra den annoncerede målsætning. Herefter fulgte en sejrsstime for mandskabet på seks kampe hen mod turneringens afslutning. Oprykningen til Danmarksserien blev sikret i næstsidste spillerunde med sejren på 2-1 på udebane over Viby IF fra Århus.

Den sønderjyske vestegnsklub blev i 2010/11-sæsonen af Dansk Boldspil-Union placeret i Danmarksseriens pulje 2, hvor syv af puljens 14 hold var fynske fodboldklubber. Seks af holdene var oprykkere fra de lokale fodboldrækker, og seks af deltagerne havde status som andethold for højere rangerende klubber.

I efteråret 2010 offentliggjorde samarbejdsudvalget en ny fem års plan, hvor målsætningen i løbet af de kommende fem år var at rykke op i Danmarksturneringens 2. division, hvilket skete i forlængelse af klubbens ønske om at være hele Tønder Kommunes fodboldflagskib samt et alternativ for perifere fodboldspillere til de professionelle klubbers førstehold.

Efter to sæsoner i Danmarksserien blev det i sommeren 2012 til endnu en oprykning og det til 2. division, den tredjebedste danske fodboldrække, og der har klubben stort set befundet indtil sommeren 2020; dog med en enkelt afstikker til Danmarksserien i sæsonen 2015/2016.

 Her følger lidt statistik over de seneste år. Denne viser, at klubben gennem årene stort set har været placeret i den nedre del af 2. division.

 2012/2013: sluttede FCS med 33 point og en 12. plads  i 2. division vest.

2013/2014: sluttede FCS med 33 points og en 13. plads i 2. division vest.

2014/2015: sluttede FCS med 35 points  og 13. plads i 2. division vest. Nedrykning til Danmarksserien.

2015/2016: Sluttede FCS med 62 points og 1. plads i Danmarksserien. Oprykning til 2. division vest.

2016/2017: sluttede FCS med 34 points og en 4. plads i kvalifikationsspillet i 2. division vest.

2017/2018: sluttede FCS med 14 points  og en 12. plads i oprykningsspillet i 2. division vest.

2018/2019: sluttede FCS med 36 points og en 7. plads i nedrykningsspillet i 2. division vest.

2019/2020: sluttede FCS med 25 points og en 7. plads i nedrykningsspillet i 2. division vest.

2020/2021: sluttede FCS med 24 points og en 12. plads i nedrykningsspillet i 2. division vest. Nedrykning til Danmarksserien.


Hjemmebane

Hjemmekampene i serieturneringernes forårssæsoner var som udgangspunkt programsat til Løgum Idrætsforenings fodboldbane ved Klosterhallen i Løgumkloster, mens opgør på hjemmebane i efterårssæsonerne blev spillet på Tønder Stadion ved Tønder Sports- og Fritidscenter. Dette skete under henvisning til klubbernes indbyrdes samarbejdsaftale. I debutsæsonen 2005 i serie 2 afvikledes således de første fem opgør på hjemmebanen i Løgumkloster, hvorefter man i den sidste halvdel af 2005-sæsonen flyttede de resterende serie 2-kampe til Tønder. Samme interne rotationsordning af spillested på hjemmebane blev gentaget i de efterfølgende sæsoner i serie 1 samt Jyllandsserien (2005-2010).

Skemalagte hjemmebanekampe er dog med jævne mellemrum blevet flyttet fra Tønder Stadion til Løgumkloster, Bredebro eller Ballum på baggrund af de daværende baneforhold i Tønder. Således blev flere kampe i starten af 2008/2009-sæsonen enten aflyst eller flyttet grundet kraftige regnbyger i sensommeren 2008, hvor fodboldbanen på Tønders lavtliggende stadion tæt på Vidåen blev oversvømmet, og turneringskampene derved ikke kunne gennemføres planmæssigt. I dag spiller FC Sydvest 05 Tønder med enkelte undtagelser sine hjemmebanekampe på et nyopført stadion, BankParken, i Tønder.

 

Logoet

Da samarbejdsudvalget i 2005 ønskede et logo, der skulle definere og være med til at brande den nye klub, blev der i forbindelse med stiftelsen af FC Sydvest 05 udskrevet en konkurrence om et nyt logo. Samarbejdsudvalget valgte det hidtidige logo, som dog i 2019 er blevet erstattet af et nyt logo udarbejdet af design- og webbureauet frem/ad ved Kenni Holdt, Løgumkloster.