Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

sep. 27, 2022


FC Sydvest 05 Tønder afholder ordinær generalforsamling onsdag den 12. oktober 2022 kl. 19.00 i Bredebro Idrætscenter

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og fremlægger budget for det kommende år
 4. Behandling af forslag:
  a) fra bestyrelsen – Bestyrelsen foreslår at punkt 5 udgår og der i stedet vælges 4 personer, som herefter konstituerer sig selv. Personen der efterfølgende konstitueres som formand, vælges dermed for 1 år.
  b)Indkomne forslag
 5. Valg af formand. På valg er Thorsten Simonsen (ønsker ikke genvalg)
 6. Valg af den øvrige bestyrelse, og suppleanter.
  På valg er:
  Hans Pilegaard
  Keen Simonsen
  Mads Hahnemann (ønsker ikke genvalg)
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Forslag skal være formand, Thorsten Simonsen thorsten.simonsen@fcsydvest.dk i hænde senest 8 dage før.

På bestyrelsens vegne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share